• امروز : یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳
  • برابر با : Sunday - 14 April - 2024

تجارت جهانی

13اسفند
جذابیت ایران برای سازمان تجارت جهانی کاهش می‌یابد
عضو اتاق بازرگانی ایران:

جذابیت ایران برای سازمان تجارت جهانی کاهش می‌یابد

صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: رویکردهای اقتصادی ما صحیح نیستند و همه اینها از جذابیت ایران برای پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی کم می‌کند.

24تیر
افزایش ۸۰ درصدی صادرات گلستان در دولت سیزدهم | از صادرکنندگان برتر تجلیل شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان مطرح کرد؛

افزایش ۸۰ درصدی صادرات گلستان در دولت سیزدهم | از صادرکنندگان برتر تجلیل شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان از رشد ۸۰ درصدی صادرت استان در دولت سیزدهم خبرداد و گفت: باتوجه به اهمیت این حوزه باید به نیاز فعالان این حوزه رفع و مشکلات آنها بیش از گذشته توجه شود.

07آبان
اینترنت؛ زیرساخت توسعه روابط خارجی
یادداشت؛

اینترنت؛ زیرساخت توسعه روابط خارجی

29 اکتبر با نام بزرگترین سیستمی که تاکنون به دست انسان طراحی شده یعنی روز جهانی اینترنت، نامگذاری شده است؛ زیرساختی که برای تجارت الکترونیک ضروری است ولی مدتی است با چالشی رو به رو شده است.

27مهر
اقتصاد کشاورزی در سال گذشته کوچکتر شد
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ کشور :

اقتصاد کشاورزی در سال گذشته کوچکتر شد

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ کشور گفت: اقتصاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰ به صورت مداوم کوچکتر شده است.

08شهریور
فرصت ویژه قبضه بازار میوه روسیه
یادداشت؛

فرصت ویژه قبضه بازار میوه روسیه

روﺳﯿﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎل ۲۰۱۹ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺟﻤﻌﯿﺖ ۱۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و دارای ۵ درﺻﺪ ﺧﺸﮑﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارداﺗﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ ﻣﺤسوب ﻣﯽﺷﻮد.